hệ thống thu hồi và xử lý tiền phạt than tiên tiến

Việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa năm …

1. Quy định của pháp luật về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế 2019, xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được thực hiện …

Thông tư số 05/2017/TT-BTC, ngày 16/1/2017 của Bộ Tài …

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng ch ế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt (sau đây gọi là …

Hướng dẫn mới về hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt

Cục QLTT Kon Tum. Kể từ ngày 05/05/2023, Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền …

Kết hôn giả – Wikipedia tiếng Việt

Kết hôn giả hay kết hôn giả tạo là thuật ngữ chỉ về một cuộc hôn nhân theo những hợp đồng, thỏa thuận ngầm hoặc trái quy định với pháp luật để tiến hành kết hôn vì những lý do khác hơn là những lý do xây dựng gia đình hay kết hôn trên cơ sở tình yêu. Thay vào ...

TP.HCM: Xử án tham nhũng, kinh tế... mức thu hồi tiền, tài …

Cụ thể: về việc còn thiếu 20,29%, về tiền còn thiếu 16,97% so với chỉ tiêu được giao năm 2021 (việc 81,5% và tiền 40,1%). "Kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thấp" - báo cáo nêu rõ. …

Cần cảnh giác với 'luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo'

Nhiều người bị lừa đảo thay vì ra cơ quan công an trình báo sự việc đã liên hệ các tài khoản giả danh luật sư với mong muốn được thu hồi tiền lừa đảo. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên …

Công văn 3658/TCT-QLN 2023

Công văn 3658/TCT-QLN 2023 ngày 18/08/2023, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có …

Xử lý với nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ thi công

Xử lý với nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ thi công 1. Xử lý với nhà thầu vi phạm hợp đồng, thi công chậm tiến độ thi công. Hỏi: Công ty A có tham gia dự thầu và trúng thầu. Bên tôi đã tiến hàng thương thảo và ký hợp đồng để thực hiện gói thầu. Tiếp ...

Điều kiện hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử phạt vi …

Việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 ( sửa đổi 2020 ), cụ thể như sau: - Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 …

Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt …

Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Người bị phạt có quyền không nộp tiền phạt nếu không có biên lai thu tiền phạt.

Thực trạng xử lý nợ tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức …

Tính đến cuối năm 2020, tổng xử lý thu hồi nợ của VAMC ước đạt 166.959 tỷ đồng, trong đó đối với các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) thu hồi đạt 161.107 tỷ đồng, kết quả này tăng dần qua các năm và đạt cao nhất vào năm 2018, các khoản nợ mua theo giá trị thị trường thu hồi được 5.852 ...

Cách lấy lại tiền khi bị lừa đảo trên mạng

Vì vậy, để xử lý được kẻ lừa đảo cũng như lấy lại số tiền bị lừa, người bị hại nên thông tin, trình báo lừa đảo với cơ quan có thẩm quyền được giải quyết. Việc đầu tiên cần làm khi phát hiện mình bị lừa đảo qua mạng là thu thập tất cả các thông tin ...

Thu hồi tài sản trong những "đại án" và bài học rút ra

bà Trần Thị Phương Hoa. thu hồi tài sản tham nhũng. án tham nhũng. (Dân trí) - Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) nói về những vụ "đại …

Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công …

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án bao gồm: Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án; trừ vào thu nhập của …

Xử lý nợ thuế quá hạn như thế nào?

Quy định về các biện pháp xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022. Theo Điều 5 Nghị quyết 94/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định các biện pháp xử lý nợ dành cho các đối tượng được xử lý nợ như sau: 1. Khoanh nợ tiền thuế kể từ ngày 01 tháng 7 …

Vài đánh giá thực tiễn thi hành và đề xuất sửa

Theo điểm b, c & d khoản 1 Điều 198, khoản 1 Điều 211, Điều 213, Điều 214, điểm b khoản 2 Điều 126 Luật SHTT ngoài chủ thể quyền và tổ chức, cá nhân phát hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm ...

Tăng cường vai trò của kiểm tra, giám sát trong phát hiện, thu hồi tiền …

Thực hiện Kết luận số 115-KL/TW, ngày 10-8-2015, của Ban Bí thư, về thực hiện thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015, của …

Bài 1: Nhận diện chế định thu hồi tài sản tham nhũng

Bài 1: Nhận diện chế định thu hồi tài sản tham nhũng. (ĐCSVN) – Thiệt hại do tham nhũng gây ra đối với ngân sách Nhà nước là rất lớn, nghiêm trọng nhưng giá trị …

Xử lý không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt …

- Tiếp nhận, xử lý văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa của người nộp thuế và ban hành Quyết định không hoàn trả khoản nộp thừa đối với khoản nộp thừa do cơ quan thuế quản lý thu hoặc do cơ quan thuế quản lý …

Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa tại …

- Cơ quan thuế quản lý khoản thu NSNN: Bù trừ trên hệ thống đối với khoản nộp thừa do cơ quan thuế quản lý thu thuộc trường hợp bù trừ tự động; Tiếp nhận, giải quyết văn bản đề nghị xử lý khoản nộp thừa, văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa và ban ...

Mẫu văn bản đề nghị xử lý tiền thuế chậm nộp, tiền nộp thừa

4. Ai có thẩm quyền xử lý bù trừ khoản nộp của cơ quan thuế: 1. Mẫu văn bản đề nghị xử lý tiền thuế chậm nộp, tiền nộp thừa: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ. XỬ LÝ SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN ...

Tổng cục Thuế triển khai các biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ …

Qua tổng hợp dữ liệu tiền thuế nợ của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) thì tông số tiền thuế nợ tính đến thời điểm cuối tháng 4/2022 có xu hướng tăng cao so với thời điểm cuối năm 2020 và so ...

Hướng dẫn triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế và xử lý …

Về việc triển khai xử lý khoanh nợ, xóa nợ. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện rà soát, thu thập, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xử lý nợ theo quy định tại Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội ...

5 cách nộp phạt vi phạm giao thông nhanh chóng, thuận tiện

Hướng dẫn mới về hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt. Kể từ ngày 05/05/2023, Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà ...

Tội tham nhũng: Nộp lại tiền vẫn bị xử lý, kỷ luật

Cán bộ tham nhũng trả lại tiền: 'Dù hình phạt là gì, vẫn phải thu hồi tài sản trả lại cho Nhà nước'. TTO - Liên quan chủ đề này, Tuổi Trẻ đã nhận hàng trăm ý kiến của bạn đọc đóng góp, hiến kế làm sao để nạn tham nhũng không còn "đất sống". Dưới đây là ý ...

Kinh nghiệm một số nước về thu hồi tài sản tham nhũng

Theo đó, ngày 01/10/2010, Quốc hội Thụy Sĩ đã thông qua Đạo luật trả lại tài sản bất hợp pháp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi số tiền thu được do tham nhũng trong các tình huống mà tình trạng nguồn gốc …

Vấn đề pháp lý về quyền ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản …

Tài sản bảo đảm trở thành đối tượng hạn chế giao dịch với bên thứ ba nhằm để phục vụ cho việc xử lý nợ. Chủ nợ được quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015 (BLDS 2015) không đưa ra khái niệm về quyền ưu tiên mà ...

Mức xử phạt chậm tiến độ dự án đầu tư xây dựng là bao nhiêu?

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng: 1.1 1.1. Thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng: 1.2 1.2. Tiến độ thực hiện hợp đồng thi công: 2 2. Mức xử phạt chậm tiến độ dự án đầu tư xây dựng là bao nhiêu? 2.1 2.1. Mức phạt hợp đồng chậm tiến độ …

Quy định của pháp luật về việc xử lý sự cố nghiêm trọng ảnh …

đ) Xử lý hậu quả ban đầu: Chủ quản hệ thống thông tin cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp khắc phục khẩn cấp các hậu quả, thiệt hại do tấn công mạng gây ra làm ảnh hưởng đến người dân, xã hội, cơ quan, …

Hướng dẫn tải Quyết định thu hồi tiền trong thanh tra quản lý …

Bước 2: Truy cập Trang Tải Mẫu Quyết định. Khi bạn truy cập vào đường link, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web có chứa Mẫu Quyết định thu hồi tài sản trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước. Trang web này có thể chứa thông tin về quy định pháp lý, mô tả về ...

Bài 1: Nhận diện chế định thu hồi tài sản tham nhũng

Bài 1: Nhận diện chế định thu hồi tài sản tham nhũng. (ĐCSVN) – Thiệt hại do tham nhũng gây ra đối với ngân sách Nhà nước là rất lớn, nghiêm trọng nhưng giá trị tài sản tham nhũng thu hồi lại rất …

Bài 4: Thu hồi tài sản tham nhũng có thể không …

(ĐCSVN) – Biện pháp thu hồi không thông qua thủ tục kết tội giúp khắc phục được một trong những khó khăn lớn nhất của công tác tịch thu tài sản là việc phải chứng minh tội phạm và nguồn gốc bất hợp …

Trang thông tin điện tử Vụ Pháp chế

1. Các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính. 1.1. Nguyên tắc mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do VPHC gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. VPHC là hành vi trái pháp luật ...